Objednávka

Pro objednání předplatného časopisu Hasičské čtení stačí zaslat email na predplatne@alarmrevue.cz s informacemi:

Název společnosti/sboru ?
Příjmení a jméno ?
Počet kusů od jednotlivého čísla ?
Adresa včetně PSČ ?
Telefonní spojení ?
Email ?
Platba proběhne složenkou / fakturou ? Při platbě fakturou vyplňte IČ a DIČ.

Cena za 1 výtisk časopisu činí 75,- Kč

Roční předplatné na rok 2023 činí 150,- Kč

Hasičské čtení vychází 2x do roka, a to koncem dubna a koncem října.